Protokoll från styrelsemötet den 13 januari 2021

Årets första styrelsemöte slog bland annat fast att årsmötet ska hållas 27 mars, att Svegot ändrar sin finansieringsmodell och att föreningen ska etablera en egen akademi.

Du måste vara medlem och inloggad på ditt konto för att kunna ladda ned det fullständiga protokollet.