Handlingar för årsmöte 2021

Den 27 mars håller föreningen Det fria Sverige årsmöte. På grund av det nuvarande läget hålls årsmötet digitalt och om du fortfarande inte registrerat dig för att delta så kan du göra det nu.

Här under finns de handlingar som ska behandlas på årsmötet. Det är den ekonomiska berättelsen, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2020 samt budget, propositioner, motioner med styrelsens kommentarer, verksamhetsplan för 2021 samt valberedningens förslag.

Du måste vara medlem för att ladda ned de här dokumenten.

Se till att gå igenom dokumenten är förväg så att du är väl förberedd vid diskussioner och voteringar på årsmötet.