Hör medlemsmötet från 27 februari i efterhand

Det digitala medlemsmötet för februari månad drog återigen ett 70-tal medlemmar som tog del av utvecklingen i föreningen och ställde frågor om verksamheten. Nu kan du höra hela mötet i efterhand.

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.

Ta del av medlemsmötet i efterhand

Den sjätte december hölls ett digitalt medlemsmöte dit alla medlemmar var inbjudna. Eftersom vi förstår att inte alla har möjlighet att delta publicerar vi här också mötet som ljudfil så att du kan lyssna på det i efterhand.

Protokoll från styrelsemötet den 29 mars 2021

Den 29 mars hölls det första styrelsemötet efter årsmötet. Styrelsen gick igenom föreningens olika projekt och evenemang, samt fastslog ett styrdokument för det förtroenderåd som offentliggjordes på årsmötet.

Det verkar som du inte har något medlemskap i föreningen eller inte är inloggad. Om du glömt logga in så kan du göra det här.

Är du inloggad men du kommer ändå inte åt hela friasvenskar.se? Antingen har ditt medlemskap löpt ut och måste förlängas, eller så måste du teckna ett nytt medlemskap.